• 1S.jpg

Komisje

Komisje

Komisja rewizyjna

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Sylwester Barnaś

Przewodnicząca Komisji

Stanisław Wardecki

Członek

Ludwik Twardochleb

Członek

Robert Rudowicz

Członek

Katarzyna Molisak

Członek

Komisja przestrzegania prawa i porządku publicznego

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Stanisław Wardecki

Przewodniczący

Robert Rudowicz

Wiceprzewodniczący

Ewa Ładziak

członek

Ireneusz Czyczyk

członek

Jolanta Krasicka

członek

Jarosław Gniewosz

członek

Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki terenami

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Ludwik Twardochleb

Przewodniczący

Ryszard Jankowski

Wiceprzewodniczący

Renata Demeszuk

członek

Alicja Krupa

członek

Jolanta Bagińska

członek

Piotr Cypryjański

członek

Stanisław Wardecki

członek

Komisja oświaty i kultury

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Jolanta Krasicka

Przewodniczący

Katarzyna Molisak

Wiceprzewodniczący

Sylwester Barnaś

członek

Alicja Krupa

członek

Wanda Szumielewicz

członek

Jolanta Bagińska

członek

Piotr Cypryjański

członek

Ireneusz Czyczyk

członek

Komisja finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Wanda Szumielewicz

Przewodniczący

Sylwester Barnaś

Wiceprzewodniczący

Katarzyna Molisak

członek

Jarosław Gniewosz

członek

Robert Rudowicz

członek

Ewa Ładziak

członek

Renata Demeszuk

członek